Tefsir Tefsir Tarihi´nin Mahiyeti ve İlimler Arasindaki Mevkii

Ali

Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
5,923
10,684
Tefsir Tarihi´nin Mahiyeti ve İlimler Arasindaki Mevkii

Şüphe yok ki Umumi Tarih´in her kismi, kendisine mahsus büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bizim bu eserimiz ise yanliz Tefsir Tarihi´ne aid oldugundan mütelaalarimiz da yanliz bu tarihin mahiyeti ve ehemmiyetine münhasir bulunacaktir.

Kur´an Azim´in nuzulu sayesinde beşeriyyet aleminin mazhar oldugu ulvi inkilabi düşünenler, Tefsir Tarihi´nin ehemiyyetini pek güzel takdir edebilirler.

Bütün semavi kitablar, ayniyyetini kaybetmiş ; bütün dini, ahlaki esaslar, hadisat dalgalari arasinda erimiş gitmiş ; insanlar cehalet kabuslari altinda kivranip kalmiş iken hidayet ufkunun yeni bir güneş doguyor, her tarafa Lahuti ziyalarini dagitarak karanlik muhitleri aydinlatiyor, cihana ilim ve hikmet nurlarini yayarak tarihin bircok muzlim noktalarini aydinlatiyor, beşeriyyete yeni bir hayat veriyor.

İşte bu manevi güneş, Kur´an-i Kerim´dir. Bu güneş İlahi şualarini tahlil eden, bunun haiz oldugu hayati kuvveti, semavi feyizleri teşriha calişan, bunun İlahi lem´alariyle en hücra yerleri bile işiklandirmaga vesile olan ilim ise Tefsir İlmi´dir. Böyle ehemmiyeti tasavvur fevkinda olan bir ilmin seyrini takib etmek, bu ilmin vasiflarina, mertebelerine, inkişafi tarzlarina muttali olmak, bu ilme dair bir cok müdevvenat vücüde getirmiş olan eazimi tanimak, bu büyük zatlerin Tefsir hususundaki mesleklerini, gayelerini anlamak artik lazim gelmez mi?

İşte bze bunlari gösterecek olan şey´de <Tefsir Tarihi > başka degildir. Binaenaleyh, İlimler Tarihi arasinda Tefsir Tarihi´nin mevkii pek yüksek, pek kiymetlidir.

Evet...şüphe yok ki Kur´an-i Azim´in ulvi hitabetlerini anlamaya, yüksek belagatinin, i´cazinin incilasina vasita olmasi cihetiyle en büyük fikri, ilmive felsefi tetebu´lara, mütalaalara saha olan Tefsir´in seyr-i ilmisini, inkişaf ve i´tilasini gösteren bir tarih, böyle pek yüksek, pek kiymetli bir mevkii ihraza layiktir.

İşte biz de aczimize bakmaksizin mahza dindaşlarimiza ilim yolunda bir hizmette bulunabilmek icin bu tefsir Tarihi´ni yazmaga cüret etmiş bulunuyoruz.

Bu eser iki kisimdir. Birinci kismi Usul-i Tefsir´e dairdir. Buna <Tefsir İlmi´nin Mukaddimesi> adi da verilmektedir. Bu kisimda Kur´an-i Kerim´e, Kur´an´in tefsirine ve her mu´mini ac cok alakadar eden sair ilmi, dini meselelere dair malumat verilecektir.

İkinci kisma gelince : Bunu da <Tabakatu´l-Mufessirin> teşkil edecektir. Bu kisim da Kur´an-i Mubin´in yüzlerce tefsirine ve yüzlerce yüksek İslam alimlerine ve saireye aid malumat muhtevi bulunacaktir.

Ve minellahi´t-tevfik.(Büyük Tefsir Tarihi Tabakatu´l-Mufessirin, Ct. 1. Sf. 7-8/Ömer Nasuhi Bilmen)
 

Son mesajlar